Contact us

Vestværftet

Ove Kristensen

Director, ship engineer & design

Nicolai Kilde Johansen

Project responsible · Newbuild & repair

Kristen Madsen

Project responsible · Newbuild & repair

Rolf Skadborg

Chairman · Pipe & motor

Anders Lauridsen

Chairman · Carpenter & joiner

Jesper Kristensen

Foreman · Blacksmith & welding

Vestværftet ApS.
Nordhavnskaj 12, DK–6960 Hvide Sande
Denmark

CVR: 18915642
Bank: Vestjysk Bank
info@vestvaerftet.dk