Vores historie

Vestværftet er beliggende i Hvide Sande, en by på Jyllands vestkyst.
Byen og havnen er opstået omkring udløbet fra Ringkøbing Fjord og slusen, og har gennem årene udviklet sig til en moderne fiskerihavn med alle nødvendige faciliteter og servicevirksomheder.

Værftet er grundlagt i 1995 af tidligere medarbejdere fra Johs. Kristensen skibsbyggeri, Hvide Sande. Mange af værftets medarbejdere er udlært der og har derfor også mange års erfaring med bygning og reparation af fiskeskibe. 
I 2021 beskæftiger Vestværftet ca. 50 ansatte samt et stort antal underleverandører.

billed10001
209

Vestværftet blev etableret d. 8. november 1995 af Ernst Kristensen, Leo Nielsen, Bent Kristensen og Ove Kristensen.
– Ernst og Leo var i opstartsfasen de drivende kræfter, hvor den første nybygning RI 426 Mette Janni blev leveret i 1996. Herefter fulgte en række nybygninger til danske redere og der blev hurtigt behov for yderligere faciliteter i form af en mindre hal på nordhavnen. Hallen husede både tømrer og smede, samt kantine og kontor.

Nybygningerne blev flere, og der blev brug for mere plads – hvilket betød at der igen måtte udvides i form af kantine, kontor og smedehal.
I 1997 blev behovet for at tørsætte og reparere skibene så stort at man købte en flydedok, der kunne løfte 200 tons. Den blev hurtig for lille og man besluttede at anlægge en bedding med 2 spor til 400 tons.

Efter mange års virke hos Vestværftet er Leo Nielsen og Ernst Kristensen begge gået på pension. Værftet drives nu af Ove Kristensen, Kristen Madsen og Nicolai Johansen som ledende medarbejdere og partnere.