Bedding

I året 2002 trak Vestværftet det første skib op på den nye bedding – hvor vi kan landsætte skibe på op til 380 ton egenvægt og med en maksimal bredde på op til 10 meter.

Vores bedding har to vogne som kan splittes op, så vi kan have op til 4 mindre fartøjer på bedding samme tid.

Eksempler på beddingsopgaver som vi udfører

– Klargøring af skrue, ventiler og ror grej til syn.
– Udskiftning af zink.
– Maling af bund og topside.
– Udskiftning af plader og planker.
– Akut landsætning (hvis vogne er ledige).